Usługi detektywistyczne

Wachlarz świadczonych przez nas usług detektywistycznych jest bardzo szeroki, znajdziecie je państwo poniżej.

Usługi detektywistyczne dla prowadzonych spraw cywilnych, rodzinnych, karnych.    

Poszukiwanie osób zaginionych.

Poszukiwanie osób ukrywających się.

Poszukiwanie ukrytego majątku.

Zbieranie dowodów do spraw alimentacyjnych.

Zebranie materiału dowodowego na potrzeby toczącej się sprawy rozwodowej.

Sprawdzanie wiarygodności osób, firm oraz informacji.

Zbieranie informacji w sprawach karnych.

Zbieranie informacji w sprawach karnych-skarbowych.

Usługi detektywistyczne dla biznesu.

Sprawdzenie działalności gospodarczej znaków i nazw towarowych, nieuczciwej konkurencji oraz ujawniania wiadomości stanowiącej tajemnicę handlową.

Przeprowadzenie sprawdzenia poszczególnych pomieszczeń w celu wykrycia kanałów wypływu informacji przy pomocy elektronicznych, specjalistycznych urządzeń pomiarowych.

Montaż specjalistycznych urządzeń do ochrony pomieszczeń przed wypływem informacji.