Badania DNA

Badania DNA stają się coraz bardziej popularne i rośnie świadomość społeczna na temat ich przydatności w wielu sytuacjach życiowych przy jednoczesnej prostocie ich wykonywania.

Powszechność stosowania tego typu badań wiąże się przede wszystkim z ich niebywałą wiarygodnością i jednoznacznością wyników, żadna inna metoda nie daje 100% odpowiedzi.  

DNA jest charakterystyczne dla każdej osoby i nie ma możliwości pomyłki lub dwóch takich samych kodów genetycznych (z wyjątkiem bliźniąt jednojajowych).

Badanie genetyczne przeprowadzamy w takich szczególnych przypadkach jak:

Ustalenie ojcostwa lub pokrewieństwa.

Ustalenie ojcostwa po śmierci domniemanego ojca.

Wykrywanie zdrady małżeńskiej.

Identyfikacja osób na podstawie materiałów mikrośladowych.

Analizy dokonujemy na podstawie następujących materiałów:

Wymaz z wewnętrznej strony policzka,

krew,

włosy z cebulkami,

chusteczka do nosa z wydzieliną z nosa,

szczoteczka do zębów,

ząb,

zużyta prezerwatywa lub podpaska,

plamy wydzieliny biologicznej na bieliźnie, pościeli i innego typu materiałach,

smoczek dziecięcy,

guma do żucia.